Przerwy techniczne

Czyszczenie lodu  (każde minimum 30 minut)

poniedziałek – piątek
duża tafla: godz. 16 
alejki:         godz. 17 

sobota – niedziela
duża tafla: godziny 13 i 17
alejki:         godziny  14 i 18

Podczas czyszczenia tafli dużej można korzystać z tafli małej i alejek.
Podczas czyszczenia alejek można korzystać z tafli dużej i małej.

Zastrzegamy prawo do zmiany grafiku przerw spowodowanych warunkami technicznymi.